HURTOWE CENY PALIW

2021-12-09 Emilianów Koluszki Małaszewicze Dębogórze Mościska Nowa Wieś Wielka Radzionków Wola Rzędzińska

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2021-12-09 Gutkowo Dębogórze Szczecin Gdańsk Koszalin

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2021-12-09 Emilianów Koluszki Mościska Nowy Dwór Mazowiecki Ostrów Wielkopolski Płock Nowa Wieś Wielka Piotrków Trybunalski Rypin Skarżysko Kościelne

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2021-12-09 Czechowice Łętownia Radzionków Trzebinia Widełka Wola Rzędzińska Boronów Jasło Strzemieszyce

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2021-12-09 Małaszewicze Lublin Sokółka Narewka

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2021-12-09 Bolesławiec Kawice Nowa Sól Poznań Schwedt Wrocław Rejowiec

*w stosunku do SPOT:  Orlen  LotosImporterów , producentów oraz hurtownie zainteresowane współpracą w zakresie dystrybucji towarów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
2021-12-09 Orlen Lotos BP Anwim
Olej Napędowy - 4760 4771 -
Benzyna Bezołowiowa 98 - 4791 4776 -
Benzyna Bezołowiowa 95 - 4537 4503 -
Olej Napędowy Arktyczny - 5060 - -
Olej Napędowy Grzewczy - 3220 - -

Wiadomości

PKN Orlen nabył 80 proc. akcji Grupy Energa i formalnie stał się jej właścicielem.

  2020-05-04

 

PKN Orlen ogłosił w czwartek, że nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Oznacza to, jak podał PKN Orlen, iż płocki koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. Cena nabytych akcji wyniosła ok. 2,77 mld zł.

 

Według PKN Orlen, przejęcie kapitałowe Grupy Energa "to największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym". Jak podkreślił płocki koncern, proces zakupu akcji gdańskiej spółki został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy - w tym czasie koncern spełnił wszystkie warunki zawieszające niezbędne do przeprowadzenia transakcji przejęcia, w tym osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem; finalnie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję.

 

"Naszym priorytetem jest obecnie skuteczne przeprowadzenie integracji obu podmiotów. Przed nami intensywny czas analiz realizowanych przez gdańską spółkę projektów i zaprojektowania działań w zgodzie ze strategią obu firm oraz ich ładem korporacyjnym" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do przejęcia Grupy Energa. Jak dodał, cytowany w czwartkowym komunikacie płockiego koncernu, "formalne przejęcie Grupy Energa to ważny krok na drodze budowania silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę".

 

PKN Orlen przypomniał, że ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. - pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia tego roku, jednak w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca termin przyjmowania zapisów na akcje gdańskiej spółki został wydłużony do 22 kwietnia. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji PKN Orlen otrzymał 31 marca. Ostatecznie cena za jedną akcję Grupy Energa w wezwaniu została 15 kwietnia podwyższona z 7 zł do 8,35 zł.

 

Jak wspomniał płocki koncern, 18 kwietnia podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa, dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa oraz utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia.

 

PKN Orlen podkreślił, że "formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia nabyciem akcji Energa stanowiących ok. 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu". "Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła ok. 2,77 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego" - wyjaśnił płocki koncern.

 

Według PKN Orlen, "tworzenie koncernów multienergetycznych wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej". "Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy" - uzasadnił płocki koncern. Jako przykład "koncernu multisektorowego kontrolowanego przez państwo" podał ENI, wskazując przy tym, że obecnie firma ta "jest największym przedsiębiorstwem we Włoszech oraz jednym z czołowych zintegrowanych producentów ropy i gazu na świecie".

 

"Polskim odpowiednikiem takiego gracza byłby koncern łączący w sobie Orlen, Lotos oraz Energę" - podkreślił PKN Orlen. Zwrócił uwagę, że w efekcie przejęcia Grupy Energa "połączony biznes będzie miał jeszcze większy potencjał inwestycyjny". Jak zapewnił płocki koncern, zgodnie z deklaracją zawartą w porozumieniu ze Skarbem Państwa, będzie on "kontynuował strategiczne projekty gdańskiej grupy, weryfikując jednak warunki ich kontynuacji".

 

"Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których Orlen i Energa są już aktywne, np. elektromobilność czy Odnawialne Źródła Energii (OZE), ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe" - zadeklarował PKN Orlen. Jak zauważył, "sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm". "Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów" - wyliczył płocki koncern. Dodał, iż jest to "ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku".

 

Według PKN Orlen, transakcja umożliwi również wykorzystanie jego obecnych nadwyżek produkcyjnych przez Grupę Energa. "Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie odbiorców detalicznych" - zaznaczył płocki koncern.

 

PKN Orlen podkreślił, że na przejęciu przez niego Grupy Energa skorzystają nie tylko obie firmy i polska gospodarka, gdyż jednym z głównych beneficjentów gdańskiej spółki będzie Pomorze i jego mieszkańcy. "Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień" - ocenił płocki koncern. Dodał przy tym, iż "z podatkowego punktu widzenia, Grupa Energa zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze, większe wpływy do regionalnego budżetu, a tym samym większe możliwości rozwoju Pomorza". (PAP)

Źródło Polska Agencja Prasowa

mb/ dym/

  Wróć

MASZ PYTANIA?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

502 404 606

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A.

Warszawa 00-410 Solec 18 lok. B21

biuro@pgpp.pl

NIP 1251660119

DPC.DPC-2.4113.187.2019.MJ