HURTOWE CENY PALIW

2024-05-28 Emilianów Koluszki Małaszewicze Dębogórze Mościska Nowa Wieś Wielka Radzionków Wola Rzędzińska

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-05-28 Gutkowo Dębogórze Szczecin Gdańsk Koszalin

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-05-28 Emilianów Koluszki Mościska Nowy Dwór Mazowiecki Ostrów Wielkopolski Płock Nowa Wieś Wielka Piotrków Trybunalski Rypin Skarżysko Kościelne

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-05-28 Czechowice Łętownia Radzionków Trzebinia Widełka Wola Rzędzińska Boronów Jasło Strzemieszyce

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-05-28 Małaszewicze Lublin Sokółka Narewka

*w stosunku do SPOT:  Orlen  Lotos

2024-05-28 Bolesławiec Kawice Nowa Sól Poznań Schwedt Wrocław Rejowiec

*w stosunku do SPOT:  Orlen  LotosImporterów , producentów oraz hurtownie zainteresowane współpracą w zakresie dystrybucji towarów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
2024-05-28 Orlen Lotos BP Anwim
Olej Napędowy - - - -
Benzyna Bezołowiowa 98 - - - -
Benzyna Bezołowiowa 95 - - - -
Olej Napędowy Arktyczny - - - -
Olej Napędowy Grzewczy - - - -

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem serwisu pod adresem www.pgpp.pl jest Polska Giełda Paliw Płynnych S.A. z siedzibą przy ul. Solec 18 lok B 21, 01-410  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000690040 , NIP: 1251660119 , REGON: 69804932000000 z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 zł wpłaconym w załości ,zwana dalej „PGPP S.A.”.

Przeglądanie, używanie lub wykorzystanie informacji zawartych: w serwisie internetowym PGPP S.A. , newsletterach i biuletynach informacyjnych wysyłanych w formie wiadomości e-mail; komunikatach wysyłanych w formie wiadomości SMS oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną - realizowanych przez PGPP S.A. wiąże się z akceptacją zasad zawartych w niniejszej „Polityce prywatności PGPP S.A.”.

Serwis PGPP S.A. umożliwia rejestrację, związaną z przekazaniem danych osobowych, wymaganych w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

„Polityka prywatności PGPP S.A. ” zawiera informacje dotyczące:

 • rodzaju gromadzonych informacji i ich przeznaczenia;

 • sposobów wykorzystania informacji;

 • możliwości zmiany danych osobowych użytkownika;

 • zasad bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

PGPP S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce prywatności PGPP S.A.”. Każdą osobę, korzystającą z serwisu prowadzonego przez PGPP S.A., obowiązuje aktualna „Polityka prywatności PGPP S.A.”.

Jakiekolwiek wprowadzane w niniejszym dokumencie zmiany nie wpływają na podstawowe zasady: PGPP S.A. nie sprzedaje podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników prowadzonych przez firmę serwisu internetowego. Odbiorcami danych osobowych mogą natomiast być podmioty, z którymi PGPP S.A. zawarł umowy powierzenia ich przetwarzania lub przekazanie ich następuje w sytuacji świadczenia usługi / realizacji zamówienia na rzecz użytkownika gdzie przekazanie danych użytkownika jest niezbędne w celu realizacji usługi / zamówienia.

 

1. Jakiego rodzaju informacje gromadzi PGPP S.A. ?

Informacje podawane przez użytkownika

W czasie korzystania z serwisów internetowych PGPP S.A. możesz trafić na formularze, w których oprócz danych teleadresowych firmy i informacji o interesującym Cię produkcie lub usłudze , poprosimy jednocześnie o podanie niektórych Twoich danych osobowych. Dane te - to w większości przypadków – imię, nazwisko, nazwa stanowiska, adres e-mail oraz nr telefonu. Możemy poprosić Cię również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgody na kontakt telefoniczny. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, dla której celu podanie danych było potrzebne – np. uzyskanie dostępu próbnego do usług lub serwisów informacyjnych, zaprenumerowanie bezpłatnych newsletterów , włączenie wysyłki wiadomości SMS SPOT lub informacji o zmienie cen towrów a każde reazliacja zamówień składanych w formie elektornicznej.

 

Informacje uzyskiwane automatycznie

Podczas korzystania z serwisów internetowych PGPP S.A.  mogą być sprawdzane informacje dotyczące posiadanego urządzenia oraz działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających witryny internetowe. Ponadto serwery PGPP S.A. odnotowuję takie informacje jak lokalizacji uzyskana na adresie IP lub z wtyczek umieszczanych na stronie odnotowujące lokalizację z jakiej użytkownik dokonuje odziedzin witryny.

Pliki cookie

W serwisach internetowych PGPP S.A. można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Brak blokady plików w przeglądarce i dalsze poruszanie się po stronie internetowej oznacza wyrażenie zgody na cookies.

 

2. W jaki sposób wykorzystywane są zebrane informacje?

 

Wszelkie dane osobowe, które użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego oraz inne dane osobowe zebrane przez PGPP S.A. w wyniku weryfikacji danych, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem zgody udzielonej przez użytkownika lub na innej podstawie prawnej np. w celu realizacji umowy, której jesteś stroną i na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa unijnego i krajowego, a przede wszystkim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu marketingu produktów i usług oraz realizacje dostaw towrów oferowanych przez PGPP S.A. lub podmiot współpracujący w tym zakresie.

 

3. W jakim celu wykorzystywane są zebrane informacje?

 

PGPP S.A. wykorzystuje dane zgromadzone za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, umieszczonych na stronach internetowych serwisów, w następujących celach:

 • świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną, w szczególności PGPP S.A. przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez Usługobiorcę;

 • przygotowanie i uruchomienie indywidualnego konta użytkownika umożliwiającego skorzystanie z dostępu próbnego do usług świadczonych przez PGPP S.A.;

 • wysyłania newsletterów i biuletynów informacyjnych pochodzących z serwisów informacyjnych prowadzonych przez PGPP S.A.;

 • wysyłania informacji na temat produktów i usług PGPP S.A. oraz produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

 

4. Kto ma dostęp do zebranych w systemie PGPP S.A. informacji?

 

Administratorem danych osobowych jest Polska Giełda Paliw Płynnych S.A. z siedzibą przy ul. Solec 18 lok B 21, 01-410  Warszawa.

Zarejestrowany w systemie informatycznym PGPP S.A. użytkownik, podający dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Kontaktując się z inspektorem ochrony danych, mailowo – pisząc na adres biuro@pgpp.pl lub telefonicznie – dzwoniąc na numer: +48 22 251 24 25, może poprosić o ich sprostowanie, usunięcie, przeniesienie do innego administratora. Użytkownik ma także prawa: wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych i ograniczenia przetwarzania. Kontaktując się z inspektorem  może także zmienić ustawienia dotyczące zakresów wyrażonych zgód lub je wycofać. Jeśli użytkownik uzna ponadto, że przetwarzanie jego danych łamie przepisy ogólnego rozporządzenia czy ustawy o ochronie danych osobowych, ma prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PGPP S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem albo jeśli przepisy prawą będą go zobowiązywać do dalszego przechowywania danych.

 

5. Jak skorzystać z bezpłatnych newsletterów mail oraz sms PGPP S.A. ?

 

W oparciu o wiadomości pochodzące z serwisu informacyjnego prowadzonego przez PGPP S.A. na adresy oraz numery telefonów użytkowników, którzy subskrybowali ww. informacje, wysyłane są regularnie bezpłatne newslettery.

 

Subskrypcja newslettera mail oraz sms

Newsletter mail oraz sms wysyłany jest abonentom usługi w dni robocze . Zawiera artykuły na temat krajowego i światowego rynku paliw. Informacje o nieruchconościach związanych z runkiem paliw dostępnych do sprzedażdy lub dzierżawy. Listę wydarzeń branżowych takich jak szkolenia lub przetargi na stostawę paliw oraz notowania SPOT.

Zaprenumerowanie newslettera mail oraz sms odbywa się dwuetapowo: z użyciem metody double-opt-in lub poprzez kontakt telefoniczny z opiekunem użytkownika lub poprzez panel użytkownika dostępny po logowniu.

 1. Wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail oraz nr teleofonu w celu otrzymywania newslettera.

 2. Na wskazany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link aktywujący. Kliknięcie w link oznacza akceptację warunków korzystania z serwisu w celu otrzymywania newslettera mail. Jednocześnie podany w formularzu adres e-mail zostaje aktywowany na jego liście wysyłkowej. Jeżeli użytkownik nie aktywuje podanego w formularzu adresu e-mail - poprzez kliknięcie (lub skopiowanie adresu aktywacji do przeglądarki internetowej) - newsletter nie będzie przesyłany.

 

Rezygnacja z newslettera mail

Rezygnacja z otrzymywania wybranego przez użytkownika newslettera mail może być dokonana przez użytkownika w dowolnym momencie. Odbywa się ona poprzez :

 

Kliknięcie w link dezaktywujący wysyłkę wiadomości mail znajdujący się w wiadomości mail lub wysyłkę wiadomości mail na adres biuro@pgpp.pl o treści wskazującej na zakończenie wysyłki mail.

W celu wprowadzenia zmian w ustawieniach konta użytkownika konieczny jest kontakt z inspektorem ochrony danych, dostępnym pod numerem telefonu: +48  22 251 24 25 lub adresem e-mail: biuro@pgpp.pl.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

PGPP S.A. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane posiada w swojej bazie i które wyraziły na to zgodę.

PGPP S.A. wysyła informacje handlowe, dotyczące produktów i usług firmy:

 • klientom, z którymi ma podpisane umowy na świadczenie usług i którzy jednocześnie wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • użytkownikom, niebędącym aktualnymi klientami spółki, ale którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PGPP S.A.  wysyła informacje handlowe, dotyczące produktów i usług firm współpracujących:

 • klientom, z którymi ma podpisane umowy na świadczenie usług i którzy jednocześnie wyrazili zgodę na na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firm współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • użytkownikom, nie będącym aktualnymi klientami spółki, ale którzy w tym celu wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firm współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych?

 

PGPP S.A. dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe powierzone przez użytkowników, zarejestrowanych w różnych serwisach administrowanych przez firmę, były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi ich rozliczalność, integralność i poufność. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez administratora (PGPP S.A. ) albo podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. Przetwarzając dane osobowe PGPP S.A.  nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

PGPP S.A. przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach i stosuje protokół szyfrowania komunikacji SSL.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe oraz dane teleadresowe firm, zawarte w rozsyłanych mailowo ogłoszeniach i ofertach kupna lub sprzedaży, są dostępne dla wszystkich subskrybentów serwisów, w których dane te muszą być prezentowane ze względu na ofertowy charakter usług informacyjnych. PGPP S.A. nie posiada możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi lub firmami, które mogą wykorzystać je do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają „Polityce prywatności PGPP S.A.”.

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

PGPP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • prawdziwość informacji zamieszczanych w witrynach internetowych PGPP S.A. przez podmioty współpracujące;

 • treść zamieszczanych ofert handlowych i ogłoszeń;

 • za jakiekolwiek działania osób trzecich uniemożliwiające użytkownikom dostęp do serwisów.

 

MASZ PYTANIA?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

502 404 606

Polska Giełda Paliw Płynnych S.A.

Warszawa 00-410 Solec 18 lok. B21

biuro@pgpp.pl

NIP 1251660119

DPC.DPC-2.4113.187.2019.MJ